FAQ

1. Ik ontving geen bevestigingsmail na inschrijving. Wat nu?

Hou er rekening mee dat wij uw inschrijving binnen de 48 uur verwerken. Ervaring leert ons dat de bevestigingsmail soms in uw ‘ongewenst postvak’ terecht komt. Neem dus zeker een kijkje in deze postvak. Indien u niets ontvangen heeft, mag u ons altijd contacteren via info@mido.be


2. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind deelnemen?

Bij elke activiteit staan specifieke leeftijden vermeld. 


3. Is voetbalervaring een vereiste? 

Zeker niet! Je hoeft niet aangesloten te zijn bij een voetbalclub om deel te nemen aan onze activiteiten. Een zekere passie voor het spelletje is uiteraard wel aangewezen. MIDO is dus zeker de ideale manier om je eerste voetbalstapjes te zetten in de voetbalsport. Samen willen we met jou uitkijken naar de club van jouw hart. 


4. Kan mijn kind samen met een vriend/vriendin worden ingedeeld?

Geen probleem! Wij trachten hier bij het inschrijvingsproces rekening mee te houden bij welke club jouw zoon/dochter speelt. Het spreekt voor zich dat spelertjes uit dezelfde club samen zullen zitten. De spelertjes kunnen bij de startdag ook aangeven via de kampverantwoordelijke, wanneer ze niet bij hun vriendje of vriendinnetje zitten. We zijn hier zeer flexibel in. 


Let op: wij zijn geen voorstander om vriendjes met een leeftijdsverschil van meer dan 2 jaar samen in de groep te stoppen.


5. Is mijn kind verzekerd?

Alle deelnemers aan de activiteiten van MIDO zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden tegen het huisreglement van de desbetreffende club/locatie. MIDO Voetbalstages vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden. P&V verzekeringen – polisnummer: 36.930.050


6. Wordt er gewerkt met een wachtlijst wanneer een activiteit volzet is?

Wij werken inderdaad met een wachtlijst wanneer een bepaalde activiteit volzet is. In dat geval kan u uw zoon/dochter inschrijven en zal u hiervan op de hoogte gebracht worden. Wanneer er vervolgens een plaatsje zou vrijkomen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 


7. Hoe ontvang ik een fiscaal attest?

Daar de activiteiten van onze vzw niet gesubsidieerd worden door de overheid, kunnen wij geen fiscale attesten uitschrijven.


8. Aanvaarden jullie formulieren van het ziekenfonds? 

Zeker en vast! In samenspraak met de mutualiteiten bezorgen wij u een attest op maat.
Een week voor de start van de stage worden deze formulieren doorgestuurd samen met de digitale infobrief.


9. Is inschrijven voor enkele dagen mogelijk?

Als organisatie streven wij naar een optimale bezetting. Het is voor ons dan ook niet evident met ‘losse’ inschrijvingsdagen te werken. Wilt u uw kind toch enkele dagen laten deelnemen aan onze voetbalstages, neem dan contact met ons op via info@mido.be, zodoende kunnen wij uw aanvraag bekijken. 


10. Hoe loopt het betalingsproces?

Na inschrijving ontvangt u een e-mail binnen de 48 uur met daarop het te betalen bedrag, alsook de te gebruiken vrije mededeling. U krijgt 30 dagen de tijd om deze over te maken. Na betaling markeren we de inschrijving als “definitief” binnen ons programma. U ontvangt geen bevestigingsmail na betaling. 

 

Betaalde u niet na 30 dagen dan zal u van ons een herinneringsmailtje ontvangen. Op die manier willen we iedereen een eerlijke kans geven om in te schrijven voor onze voetbalstages. 

 

Let op: wij zullen nooit iemand schrappen van de lijst zonder eerst contact opgenomen te hebben. We hopen wel op een antwoord via e-mail, indien uw kind toch niet meer zal deelnemen aan onze activiteiten. Op die manier kunnen we iedereen de kans geven. 


11. Hoe annuleer ik een stage en kan ik het inschrijvingsgeld recupereren?

Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet kan deelnemen, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Zo kunnen wij plaatsen openhouden voor andere kinderen. In geval van annulatie van een activiteit of een deel van de activiteiten door de deelnemer wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald onder de hierna bepaalde voorwaarden:


  • Op voorlegging van een doktersattest (ziekte/blessure)

  • Wanneer dit een maand voor aanvang van de activiteit schriftelijk werd gemeld.


Indien dit niet onder deze voorwaarden valt, worden standaard administratiekosten van € 25,00 in rekening gebracht.

Het afzeggen van een inschrijving brengt voor ons allerlei administratieve werkzaamheden met zich mee en het aantal inschrijvingen is soms ook doorslaggevend om bepaalde keuzes vooraf te nemen.

Betaling van het inschrijvingsgeld geldt als akkoord met deze voorwaarde.


Wij danken u voor uw begrip.


12. Hoe annuleer ik een after season training en kan ik inschrijvingsgeld recupereren?

Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet kan deelnemen, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Zo kunnen wij plaatsen openhouden voor andere kinderen. Enkel bij ziekte of blessure kan u een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Een doktersattest is wel noodzakelijk. 


13. Kunnen wij genieten van kortingen?

Het 2de kind binnen hetzelfde gezin heeft recht op een korting van € 10,00.

Indien uw zoon/dochter deelneemt aan 4 activiteiten van MIDO binnen één voetbalseizoen dan heeft u recht op een korting van € 40,00. 


14. Houden jullie verloren voorwerpen bij?

Alle verloren voorwerpen worden bewaard op de club waar de stage doorging. Jullie krijgen twee weken de tijd om de spullen op te halen. Nadien geven we de spullen weg aan de juiste organisaties. 


15. Krijgen wij nog een mail met praktische informatie en afspraken? 

Natuurlijk! Een week voor de start van de stage, sturen wij een nieuwsbrief door naar het e-mailadres van inschrijving. Ervaring leert ons dat de nieuwsbrief soms in uw ‘ongewenst postvak’ terecht komt. Neem dus zeker een kijkje in deze postvak. Indien u niets ontvangen heeft, mag u ons altijd contacteren via info@mido.be


16. Moeten spelers hun eigen lunchpakket meebrengen? 

Het is noodzakelijk dat de kinderen hun eigen lunchpakket/drankje en eventueel een zakcentje meebrengen. Gezonde tussendoortjes en voldoende water worden door MIDO voorzien tijdens de stages. Enkel tijdens de 'Leef als een profstage' voorzien wij een warme maaltijd. 


17. Waar kan ik leuke foto's van jullie activiteiten vinden? 

De MIDO-crew probeert de activiteiten zoveel mogelijk in beeld te brengen. De laatste actiefoto’s kunt u altijd raadplegen via deze link. Daarnaast zijn wij ook zeer actief op sociale media via Facebook & Instagrampagina.